دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره

نام :دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره

قیمت : ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

در دوره آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره 

مباحث مختلف و متنوع مرتبط با این موضوع، از جمله مبانی اصول و فنون مذاکره، تعریف مذاکره و اصطلاحات و ترکیبات مرتبط با آن، تاکتیک های مذاکره و ترفندهای مذاکره، مذاکره تجاری، مذاکره فروش، مذاکره جذب سرمایه، متقاعدسازی، اصول نگارش مکاتبات تجاری، نحوه‌ی تنظیم قراردادهای بین‌المللی را مورد بحث قرار می‌دهیم؛

پس از این‌که با چند و چون درس مذاکره و درس‌های مرتبط با آن آشنا شدید، واردِ اصل بحث و درس‌های مربوط به آموزش مذاکره می‌شوید:

 1. آشنایی با اصول مذاکره و به طور خاص مذاکره تجاری
 2.  پرورش مدل ذهنی مناسب برای مذاکره موفق
 3.   استراتژی موفقیت در مذاکره
 4. نگاه به مذاکره به عنوان یک بازی
 5.  توسعه آگاهی تجاری و آشنایی با مفاهیم کسب و کار
 6.  شناخت و درک روندهای حاکم بر صنعت و بازار
 7.  شناخت انواع مذاکره و استراتژی های مذاکره
 8.  شناخت فرایند مذاکره
 9. زمان شناسی و مدیریت زمان، از جمله اصول مذاکره موفق
 10.  هوش سیاسی در مذاکره
 11.   آماده سازی و برنامه ریزی برای مذاکره
 12.  انگیزه شناسی در مذاکره های روزمره و مذاکره های تجاری
 13. کار تیمی در مذاکره برای موفقیت در مذاکره گروهی
 14.  شخصیت شناسی در مذاکره و نیز آشنایی با الگوهای رفتارشناسی
 15.  کاربرد هوش هیجانی در مذاکره
 16.   اهمیت مهارت مدیریت جلسه مذاکره
 17.   مدیریت فضای احساسی حاکم بر جلسه مذاکره
 18.   شناخت و تحلیل تأثیر تفاوت‌های فرهنگی در مذاکره
 19.  توسعه و بهبود مهارت ارتباطی برای مذاکره
 20.   اصول نمایندگی
 21.  مدیریت تعارض و میانجی گری در مذاکره
 22.   مدیریت امتیازدهی و خلق امتیاز
 23.  تاکتیک های مذاکره
 24. ترفندها و تکنیک های مذاکره
 25.  آشنایی با انواع قراردادهای تجاری و نحوه تنظیم آن‌ها
 26.  نهایی سازی مذاکره و عقد قراردادها
 27.   برندسازی شخصی برای مذاکره

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره
جستجو
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
خبرنامه