کارگاه آموزشی مدیر فروش شوید

کارگاه آموزشی مدیر فروش شوید

نام :کارگاه آموزشی مدیر فروش شوید

قیمت : ۵۴۵،۰۰۰ تومان

کارگاه آموزشی مدیر فروش شوید با هدف تربیت مدیران فروش موفق از میان کارشناسان فروش طراحی و برنامه ریزی شده است. 

این کارگاه به مدت ۳۲ ساعت بوده و پیش نیاز آن تجربه اشتغال به فروش به مدت حداقل یکسال می باشد.

کارگاه آموزشی مدیر فروش شوید
جستجو
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
خبرنامه