کارگاه آموزشی تعالی فردی و سازمانی

کارگاه آموزشی تعالی فردی و سازمانی

نام :کارگاه آموزشی تعالی فردی و سازمانی

قیمت : ۸۵۰،۰۰۰ تومان

تعالی سازمانی یک مقصد نیست بلکه یک مسیر است.مسیری که می بایست با باور و اهتمام تمام کارکنان،مدیران و ذینفعان تعالی سازمانی طی شود.
هر مسیری اگر با انگیزه طی شود سراسر شوق و لذت خواهد بود و این مستلزم شناخت و درک هرچه بهتر خود به عنوان یک انسان کمال جوست. 

تعالی اگر در رفتار هر فرد نهادینه شود، هر سازمان جامعه و کشوری را متعالی خواهد نمود چرا که یک سیستم برایند تک تک عناصر و اجزاء خود می باشد.

مدل تعالی سازمانی EFQM مادامی که در رفتار و شخصیت فرد فرد کارکنان سازمان متجلی نشده و نمود نیابد به نتایج ارزنده و واقعی خود که تعالی سازمانی است، دست نخواهد یافت .

حرکت در مسیر تعالی و دست یابی به سازمانی پویا ، خلاق و نوآور ، امری نیست که با دستور و ابلاغ محقق شود .

باور و اهتمام عملی به امر تعالی می تواند هر فرد ، سازمان و جامعه ای را از وضع موجود به وضع مطلوب و سرآمدش سوق دهد .

 سرفصلهای دوره وسمینار آموزشی تعالی فردی :

مقدمه: پرداختن به اهمیت و ضرورت موضوع

فصل اول:

-         نقش نگرش و دیدگاه و تشریح تاثیر آن در فرایند تحول

-         فرایند تغییر نگرش و مدیریت نگرش

-         شناخت وضع موجود و تشریح اهداف و وضع مطلوب

-         مطالعه موردی داستان چه کسی پنیر مرا جابجا کرد به منظور درک صحیح فرایند تغییر و ضرورت مواجهه با آن

فصل دوم :

-         تشریح مبانی ساخت یک برند و هویت شخصی ماندگار

-         مرور اندیشه های ماندگار بزرگان و پرسونال برند های مطرح جهانی

فصل سوم :

-         تشریح اصول برنامه ریزی و هدف گذاری فردی و نحوه بکار گیری ابزارها

-         معرفی تکنیک های تجسم خلاق ( راهی برای ساختن آینده ای دلخواه )

-         شناسایی و بکارگیری ابزار PDCA    در زندگی شخصی و ساختن شخصیتی پویا

 

فصل چهارم :

-         معرفی ابزار ها و مهارتهای تکنیکی مدیریت بر خود

-         تشریح نقش و اهمیت مدیریت زمان در زندگی شخصی

-         مهارتهای برقراری ارتباط موثر با دیگران

-         تشریح هوش هیجانی و نقش آن در برقراری ارتباط موثر با دیگران

کارگاه آموزشی تعالی فردی و سازمانی
جستجو
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
خبرنامه