بازارسازی Market making

بازارسازی Market making

نام :بازارسازی Market making

بازارسازی یعنی استفاده بجا از کلیه عوامل تکنیک ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار

مدلی معروف به ۴P وجود دارد که میتوان از آن به عنوان زیر ساخت اساسی در بازار سازی یاد نمود :

  • محصول خوب :  Product
  • قیمت مناسب : price
  •  توزیع بموقع : Place
  • تبلیغ بجا : Promation                                                                                                                                      می بایست این چهار عامل را طوری ترکیب کنیم که مورد قبل مشتری قرار گیرد .

بازارسازی Market making
جستجو
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات
خبرنامه